Samen werken aan passende oplossingen voor klanten met (mogelijk toekomstige) betalingsproblemen 

Respijt op maat
Woningbehoud & Vangnet

Duur

Uitvoering

Monitoring en evaluatie

Doelgroep

Doelen

Maatregelen: geen beperking vooraf. Mogelijke oplossingen (zie Instrumenten)

Uitgangspunten toepassing maatregelen:

 • Beleid geldverstrekker leidend
 • Geldverstrekker is en blijft verantwoordelijk voor klant
 • NHG meedenkend en meewerkend
 • Akkoord NHG op klantniveau

Proces: gezamenlijke afspraken over uitvoering passend bij proces geldverstrekker en NHG

Gezamenlijk monitoren en evalueren van gewenste doelen

T.b.v. monitoring en evaluatie informatie uitwisseling (samen nader af te spraken)

Intentie 2 jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk

Alle klanten met NHG waarbij geldverstrekker klanten met 1 of meerdere respijtmaatregelen wil en kan helpen om woningbehoud te realiseren

Samen maximaal toegevoegde waarde bieden: Consumenten in kwetsbare situaties hulp bieden bij behoud woning, ongeacht onder- of overwaarde, indien passend en duurzaam

Leren klant:

 • Leiden maatregelen tot gewenste doel
 • Effecten op financiële situatie klant
 • Neveneffecten

Leren geldverstrekker en NHG:

 • Voorwaarden toepassen maatregel
 • Effectiviteit maatregel
 • Uitvoerbaarheid en efficiëntie proces
 • Voorwaarden opvangen risico’s en kosten als borg

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

PROCES SAMENWERKING GELDVERSTREKKER EN NHG

VOORBEELD CASE

BESTAANDE EN NIEUWE INSTRUMENTEN VOOR RESPIJT OP MAAT

Woningbehoud
gerealiseerd

Geldverstrekker ontvangt
mail van NHG

Geldverstrekker dient verzoek in via portaal

Geldverstrekker kan sparren met NHG

Maatregel past niet binnen standaard NHG en/of bijdrage risico is mogelijk

Inzet maatregel(en)
kan uitkomst bieden

Klant meldt verwachte geldproblemen

INLEIDING

Maatregel

De heer en mevrouw X gaan momenteel door een financieel moeilijke periode. Beide zijn sinds de hypotheekaanvraag (2011) hun baan kwijtgeraakt

Mevrouw heeft inmiddels weer een baan in loondienst en meneer is een jaar geleden als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. Het inkomen is momenteel goed en stabiel te noemen. Risico is dat meneer vooral afhankelijk is van 1 grote opdrachtgever

Door onwetendheid en verkeerde keuzes hebben ze afgelopen jaar achter de feiten aangelopen. Er zijn achterstanden ontstaan. Door deze achterstanden en betalingsregelingen wordt het alleen maar moeilijker om goed te budgetteren.

SITUATIE

Verzoek aan NHG

 • Doel: consumenten in kwetsbare situaties hulp bieden bij behoud woning, ongeacht onder- of overwaarde

1: Respijt – forbearance – is een concessie die een instelling doet aan een debiteur die moeilijkheden met het nakomen van zijn financiële verplichtingen ondervindt of waarschijnlijk gaat ondervinden Art. 47 ter, lid 1, Verordening (EU) 2019/630

 • Langlopende praktijktest respijt¹ op maat met geldverstrekker: goede resultaten voor klant én geldverstrekker
 • NHG ziet mogelijkheden om als goede borg meer toegevoegde waarde te bieden voor klant en geldverstrekker

Schoon schip maken door:

 • Openstaande vorderingen meenemen in de hypotheek
 • Tegelijkertijd hypotheek verlagen met opgebouwde waarde in polis
 • Deel aflossing (box 1 polis) weer opnemen om vorderingen te voldoen
 • Rente aanpassen naar marktrente; boete slechts 50% in rekening brengen
 • Hypotheek van spaar omzetten naar aflossingsvrij i.c.m. annuïtair
 • Looptijd annuïtaire aflossing blijft gelijk aan looptijd huidige spaarpolis

Dit betekent:

 • Totale hypotheek wordt ca. € 132.000 (is nu € 136.000)
 • Huidige annuïtaire daling is € 21.232 wat inhoudt dat NHG normaal gesproken garant zou staan voor € 136.000 minus 21.232 = € 114.778

Inmiddels heb ik de familie X gesproken en uitgelegd wat voor idee ik heb om hun financiële problemen het hoofd te bieden. Ze zijn erg blij, maar ik merk dat er duidelijk ook behoefte is aan een stuk begeleiding met het opzetten van administratie.

Daarom tevens het verzoek om een budgetcoach in te zetten. Deze kan samen met hen een nieuwe opzet maken voor hun administratie en samen met hen ook mijn budgetopgave uitrollen.

Alvast bedankt voor jullie meedenken en snelle reactie.

Oplossing geldverstrekker

Aanvullend verzoek na overleg klant

Beoordeling en akkoord NHG

Akkoord voor deze oplossing. Wat ik wel mis is de huidige waarde van de woning. Dit i.v.m. max verstrekking op LTV.

Antwoord geldverstrekker: WOZ is € 174.000,- en NBWO is € 204.000,-. Totale uitstaande schuld blijft ruimschoots beneden 100% LTV

Ok, wat mij betreft goed!

Graag jullie akkoord voor deze aanpassing en het verzoek de borg weer op € 132.000 te zetten voor de restant looptijd.

Bestaande maatregelen Overwaarde: Respijt op Maat

Overwaarde: Respijt op Maat

Overwaarde: Respijt op Maat

Overwaarde: Respijt op Maat

NHG draagt risico en/of kosten

Standaard

Standaard en Respijt op Maat

Standaard en Respijt op Maat

Standaard

Standaard en Respijt op Maat

Standaard

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Respijt op Maat

Respijt op Maat

Respijt op Maat

Respijt op Maat

Standaard en Respijt op Maat

Standaard

Onderwaarde: Respijt op Maat

Onderwaarde: standaard

Onderwaarde: standaard

Onderwaarde: standaard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verlengen looptijd lening

Aflosvrij maken

Afwijking criteria NHG over betaalbaarheid in beheer

Opgebouwde waarde vrij geven

Aanvullende lening voor achterstanden op NHG lening

Betaalpauze

Kwijtschelding achterstanden

Haircut/aftoppen lening

Budget-, job-, ondernemerscoach

Bijzondere kosten woningbehoud

GV mag lening aanpassen

Maatregelen die we in de samenwerking willen onderzoeken en toepassen