We handelen verantwoord: bij alles wat we doen, stellen we het maatschappelijk en het belang van consumenten met NHG centraal. We zorgen ervoor dat consumenten toegang hebben tot verantwoorde woonfinanciering. We helpen hen om hun woning te behouden of door een vangnet te bieden in situaties als het financieel tegenzit. 

We zijn vernieuwend: We jagen vernieuwingen aan en inspireren anderen om hieraan mee te doen. We brengen nieuwe producten en diensten snel naar de markt, om maatschappelijke uitdagingen in de woonfinancieringsmarkt op te lossen. We vieren en leren van onze fouten en successen.   

We zijn verbindend: We verbinden vanuit onze unieke, onafhankelijke positie. We brengen overheid, maatschappij en markt samen in het belang van de consument. We bundelen onze kennis en krachten en versterken elkaar. 

Cultuur en kernwaarden NHG